De eerste 6 minuten

De eerste 6 cruciale minuten bij een hartstilstand.
Iedere week krijgen in ons land circa 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10% van de slachtoffers overleeft dit. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Snelle en doeltreffende hulp is daarom van levensbelang. Maar je moet wel weten wat je in zo’n situatie moet doen:
    1. Direct 112 bellen
    2. Onmiddellijk beginnen met reanimeren
    3. met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen.
De overlevingskans van slachtoffers van een hartstilstand kan dan worden verhoogd met 50 tot 70 procent!

Wat is een 6 minutenzone?

Hoe krijgen wij nu binnen die belangrijke zes minuten, in afwachting van de ambulance, bekwame hulpverleners ter plaatse die een adequate en effectieve reanimatie kunnen opstarten?

Daarvoor hebben wij in eerste instantie u nodig! Als u kunt reanimeren, dan kunt u meewerken aan het opbouwen van een 6 minutenzone bij u in de buurt. U kunt samen met andere hulpverleners binnen 6 minuten ter plaatse zijn, vaak sneller dan een ambulance. En daarmee kunt u dus een leven redden!

U moet natuurlijk wel gealarmeerd worden en daarvoor is een alarmeringsmiddel ontwikkeld (HartslagNu) die, in geval van een acute hartstilstand, getrainde reanimatie-vrijwilligers per SMS kan alarmeren. Per alarmering worden gemiddeld 30 vrijwilligers door de meldkamer van de ambulancezorg per SMS gealarmeerd. Klik aan de rechterkant op het hartslag.nu logo om meer te weten te komen over dit alarmeringsmiddel.