Wat is een AED

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
Dit is een apparaat waarmee bij een circulatiestilstand, indien nodig, een elektrische schok kan worden toegediend om het hart weer aan het kloppen te krijgen. De ontwikkeling van deze apparaten heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. De AED mag door iedereen worden bediend. Er is daarvoor geen wettelijke belemmering. Alle AED’s geven gesproken aanwijzingen aan de bediener zodat deze stap voor stap door het hele proces begeleid wordt.

​Om de patiënt de grootst mogelijke levenskans te bieden is het wenselijk dat de bediener van een AED een cursus reanimeren en AED gebruik gevolgd heeft.
Een getrainde AED- bediener kan daardoor de AED vele malen sneller bij de patiënt aansluiten en daardoor de kans op effect verhogen.Bij een circulatiestilstand telt immers elke seconde!

Wanneer de AED op de juiste manier is aangesloten bij het slachtoffer zal de AED een eerste analyse van het hartritme verrichten om te bepalen of er wel of geen schok toegediend moet worden. Wanneer de AED constateert dat een stroomstoot noodzakelijk is zal deze door de AED worden toegediend bij een volautomaat of zal de bediener op een knop moeten duwen om de AED te activeren.(halfautomaat)